Văn bản

Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Trích yếu
55/NQ-HĐND Nghị quyết
54/2018/NQ-HĐND Nghị quyết
53/2018/NQ-HĐND Nghị quyết
52/NQ-HĐND Nghị quyết
52/NQ-HĐND Nghị quyết
50/2018/NQ-HĐND Nghị quyết
110/2017/NQ-HĐND Nghị quyết
109/2017/NQ-HĐND Nghị quyết
108/2017/NQ-HĐND Nghị quyết
107/2017/NQ-HĐND Nghị quyết

Trang

  

Số người truy cập

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:1,070
    • Trong tuần:6,635
    • Trong tháng:6,635
    • Trong năm:6,635