Về việc trả lời ý kiến , kiến nghị của tri sau kỳ họp thứ 05 và trước kỳ họp thứ 06 HĐND huyện khóa IV

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 512_1.PDF6.25 MB

  

Số người truy cập