Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị só 19/CT/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 496_1.PDF524.42 KB

  

Số người truy cập