Bảo Lâm: DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU PHÒNG THỦ THỊ TRẤN PÁC MIẦU NĂM 2017

           Trong 02 ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2017, huỵên Bảo Lâm đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại thị trấn Pác Miầu huyện Bảo Lâm.         

            Nội dung diễn tập được chia làm 03 giai đoạn: Giai đọan 01 chuyển hoạt động của thị trấn vào các trạng thái về quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển hoạt động của thị trấn vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; chuyển LLVT lên trạng thái SSCĐ cao, thực hành xử trí tình huống A2 với tình huống tình hình an ninh, chính trị diễn biến phức tạp, tụ tập biểu tình gây rối, bạo loạn, giữ gìn ổn định tình hình chính trị địa phương. Chuyển LLVT lên trạng thái SSCĐ toàn bộ, thực hiện lệnh tổng động viên. Chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. Giai đoạn 2 thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ, bảo vệ an ninh, chính trị và của các ban ngành, đoàn thể. Giai đoạn 3 thực hiện tốt nội dung thực binh xử trí tình huốngs A2: Trung đội Dân quân cơ động tập kích địch đổ bộ đường không.

          Sau thực binh các đại biểu đã thảo luận, tập trung phân tích những việc đã làm được, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, những nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành, cơ chế phối hợp với cơ quan, ban ngành trong huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ.

          Diễn tập phòng thủ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, phối hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hành chuẩn bị và tác chiến bảo vệ khu vực phòng thủ. Qua đánh giá, cuộc diễn tập cơ bản đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị, sát thực tiễn địa bàn.

          Kết thúc đợt diễn tập, huyện Bảo Lâm tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 06 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt diễn tập phòng thủ thị trấn năm 2017.

Nông Hậu

Đài TT - TH Bảo Lâm

  

Số người truy cập