Bảo Lâm TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAI ĐOẠN 2002-2017

Ngày 28/9/2017. UBND huyện Bảo Lâm đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn giai đoạn 2002-2017.

          15 năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh huyện Bảo Lâm đã giải ngân cho 27.691 lượt là các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với doanh số là 456 tỷ 631 triệu đồng; dư nợ tín dụng chính sách tăng trưởng qua từng năm, từ 9.141 triệu đồng đến nay dư nợ đạt 222.401 triệu đồng, tăng 213.260 triệu đồng, gấp 223 lần so với năm 2002, tốc độ tăng trưởng bình quân năm trong giai đoạn đạt 14,2% với 12 chương trình tín dụng chính sách đang triển khai, trong đó dư nợ cho vay từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách địa phương là 100 triệu đồng.

          Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã góp phần tạo việc làm cho 1.274 lao động nông thôn, giúp bà con cải thiện cuộc sống, nâng cao đời sống sinh hoạt, hỗ trợ chi phí cho 211 lao động đi xuất khẩu có thời hạn ở nước ngoài, giúp 1.588 học sinh, sinh viên  có điều kiện theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, đó thực sự là một điểm sáng trong chính sách giảm nghèo được Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương. Ngoài ra Ngân hàng chính sách xã hội huyện cũng đã tham mưu cho Ban đại diện chỉ đạo các ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các ban ngành doàn thể của huyện phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức tập huấn, đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến nhân dân, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, bám sát vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới để tham mưu cho Chủ tịch UBND xã phân bổ cơ cấu nguồn vốn hợp lý, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ nét, phục vụ tốt nhất cho các nhiệm vụ tại địa phương.

          Phát huy những kết quả đã đạt được, Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh huyện Bảo Lâm tiếp tục nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tại cơ sở, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động của mạng lưới các tổ Tíết kiệm và vay vốn để nâng tổng nguồn vốn đến năm 2020 lên 269 tỷ đồng, tăng 75 tỷ đồng, mức tăng trưởng 38,6% trở lên so với năm 2015, tổng dư nợ là 267 tỷ đồng tăng 75 tỷ đồng so với năm 2015, hệ số sử dụng vốn 99,5%, nợ xấu về dưới hoặc bằng 1%, để nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới của huyện nhà.

          Cũng nhân dịp này UBND huyện đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh khen thưởng 10 tập thể, 24 cá nhân đã có thành tích đóng góp trong 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002 – 2017.

 

Nông Hậu

Đài TT – TH Bảo Lâm

  

Số người truy cập