Thông báo kết luận cuộc họp của đồng chí Vũ Ngọc Lưu - Chủ tịch UBND huyện, tại cuộc họp bàn tổ chức Đại hội TDTT huyện Bảo Lâm lần thứ V năm 2017

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 109_TB-VP_1_20170828032013591590.PDF1.07 MB

  

Số người truy cập