Nghị quyết về chương trình giám sát 2018 của HĐND huyện Bảo Lâm

Số ký hiệu: 51/NQ - HĐND
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Cơ quan ban hành: HĐND
Người ký: Ma Thế Tuyết
Lĩnh vực văn bản: Nghị quyết
Đính kèmDung lượng
PDF icon Nghi_quyet_HDND_51_1_20170710040930745740.PDF854.01 KB

  

Số người truy cập