Thông báo về việc tiếp nhận thủ tục hành chính cấp huyện thực hiện qua dịch vụ hành chính công - một cửa liên thông hiện đại VNPT - IGATE

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon Thong_bao_607_1_20170710093604396390.PDF10.36 MB

  

Số người truy cập