No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 5860
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1793/QĐ-UBND Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dậu, tổ 16, phường Sông Hiến, TPCB (lần 2)
Lượt xem: 52
30/11/2022
1784/QĐ-UBND Quyết định Điều chỉnh nội dung tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trùng Khánh đối với địa chỉ đấu giá Trụ sở (cũ) phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ II, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 85
30/11/2022
1738/QĐ-UBND Quyết định Về việc luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ, công chức ông Triệu Đình Dũng
Lượt xem: 138
24/11/2022
1737/QĐ-UBND Quyết định Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức ông Đàm Văn Riểm
Lượt xem: 122
24/11/2022
1736/QĐ-UBND Quyết định Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức ông Vũ Văn Dương
Lượt xem: 119
24/11/2022
1734/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ nhiệm lại công chức ông Nguyễn Ngọc Định
Lượt xem: 116
24/11/2022
1739/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ nhiệm lại công chức ông Chu Đức Quang
Lượt xem: 115
24/11/2022
1732/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ nhiệm lại công chức ông Bế Văn Hùng
Lượt xem: 106
24/11/2022
1735/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ nhiệm lại công chức bà Nông Hoa Thương
Lượt xem: 117
24/11/2022
15/CT-UBND Chỉ thị Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 81
23/11/2022
12345678910...