No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 340
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
09/CĐ-UBND Công điện Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 80
23/11/2022
3036/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển Thông kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 77
17/11/2022
1452/QĐ-UBND Quyết định Ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 88
10/10/2022
29/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 402
13/09/2022
2276/KH-UBND Kế hoạch Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 465
31/08/2022
1895/UBND-TH Công văn giao nhiệm vụ thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh
Lượt xem: 682
22/07/2022
896/QĐ-BCĐ Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 551
14/07/2022
418/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/1/2022 của Chính phủ và tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công Quý I/2022
Lượt xem: 1285
31/03/2022
2534/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đập dân nước và kè chống sạt lở bờ, bảo vệ dân cư bờ phải Sông Bằng, phường Hợp Giang - phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng (giai đoạn I)
Lượt xem: 399
23/12/2021
2464/QĐ-UBND Quyết định Điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 2) Dự án: Trạm kiểm soát liên hợp và hạ tầng cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 395
21/12/2021
12345678910...