No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 285
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
2262/STC-QLNS Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2022
Lượt xem: 420
06/10/2022
2421/UBND-TH V/v tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 497
20/09/2022
26/2022/QĐ-UBND Quyết định Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý, trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 408
05/09/2022
1095/QĐ-UBND Quyết định Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Trụ sở làm việc của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 435
25/08/2022
24/2022/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành kèm theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 435
03/08/2022
1304/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1560
27/05/2022
1304/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 962
27/05/2022
11/2022/QĐ-UBND Quyết định Quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1190
20/04/2022
691/STC-QLNS Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương Quí I năm 2022
Lượt xem: 1309
08/04/2022
750/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1077
31/03/2022
12345678910...