No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 103
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
2917/UBND-VX V/v thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam
Lượt xem: 292
10/11/2022
2631/UBND-VX V/v triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 346
12/10/2022
2433/BC-UBND Báo cáo Kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng Kỳ báo cáo: Quý III Năm 2022
Lượt xem: 425
21/09/2022
2405/BC-UBND Báo cáo Kết quả triển khai chuyển đổi số 09 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 421
19/09/2022
2351/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 553
14/09/2022
1159/QĐ-UBND Quyết định Ngày Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 347
07/09/2022
13/CT-UBND Chỉ thị Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 387
07/09/2022
2278/KH-UBND Kế hoạch Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 423
31/08/2022
2262/UBND-TTPVHCC V/v triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ và Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 575
30/08/2022
2222/KH-UBND Kế hoạch Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 569
24/08/2022
12345678910...