No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 280
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1980/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 445
03/08/2022
21/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 726
15/07/2022
1549/CV-BĐDHĐQT V/v truyền thông kết quả 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 621
17/06/2022
1510/KH-BĐDHĐQT Kế hoạch Truyền thông kết quả 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 635
15/06/2022
16/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 604
07/06/2022
550/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1410
05/05/2022
483/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 644
09/03/2022
462/UBND-VX V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 631
09/03/2022
395/BC-UBND Báo cáo Kết quả triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2021; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Lượt xem: 643
09/03/2022
503/KH-UBND Kế hoạch Công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 550
09/03/2022
12345678910...