No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 761
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1738/QĐ-UBND Quyết định Về việc luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ, công chức ông Triệu Đình Dũng
Lượt xem: 138
24/11/2022
1737/QĐ-UBND Quyết định Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức ông Đàm Văn Riểm
Lượt xem: 122
24/11/2022
1736/QĐ-UBND Quyết định Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức ông Vũ Văn Dương
Lượt xem: 118
24/11/2022
1734/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ nhiệm lại công chức ông Nguyễn Ngọc Định
Lượt xem: 115
24/11/2022
1739/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ nhiệm lại công chức ông Chu Đức Quang
Lượt xem: 115
24/11/2022
1732/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ nhiệm lại công chức ông Bế Văn Hùng
Lượt xem: 106
24/11/2022
1735/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ nhiệm lại công chức bà Nông Hoa Thương
Lượt xem: 117
24/11/2022
15/CT-UBND Chỉ thị Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 81
23/11/2022
1675/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 157
16/11/2022
2949/TB-UBND Thông báo Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022
Lượt xem: 320
11/11/2022
12345678910...