No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 160
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
895/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 659
14/07/2022
670/QĐ-UBND Quyết định Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Lượt xem: 591
07/06/2022
671/QĐ-UBND Quyết định công nhận và quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2022
Lượt xem: 580
07/06/2022
1369/KH-UBND Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1050
02/06/2022
14/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1399
30/05/2022
753/UBND-NC V/v hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Lượt xem: 1282
31/03/2022
05/CT-UBND Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 1300
17/03/2022
473/TB-UBND Thông báo V/v công bố Danh sách xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các xã, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 675
07/03/2022
473/TB-UBND Thông báo V/v công bố Danh sách xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các xã, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 492
07/03/2022
04/CT-UBND Chỉ thị Về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 501
15/02/2022
12345678910...