No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 381
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
2805/BC-UBND Báo cáo Đánh giá, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2012-2022
Lượt xem: 236
31/10/2022
2730/BC-VP Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 348
28/10/2022
2262/STC-QLNS Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2022
Lượt xem: 421
06/10/2022
2495/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 390
29/09/2022
2411/BC-VP Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 412
29/09/2022
2433/BC-UBND Báo cáo Kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng Kỳ báo cáo: Quý III Năm 2022
Lượt xem: 424
21/09/2022
2405/BC-UBND Báo cáo Kết quả triển khai chuyển đổi số 09 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 420
19/09/2022
2331/BC-UBND Báo cáo thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2021
Lượt xem: 572
12/09/2022
2286/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 472
31/08/2022
2146/BC-VP Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 439
29/08/2022
12345678910...