No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 62
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
15/CT-UBND Chỉ thị Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 84
23/11/2022
14/CT-UBND Chỉ thị Về tăng cường công tác thống kê trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 382
09/09/2022
13/CT-UBND Chỉ thị Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 387
07/09/2022
06/CT-UBND Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh năm 2022
Lượt xem: 1394
31/03/2022
05/CT-UBND Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 1300
17/03/2022
04/CT-UBND Chỉ thị Về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 500
15/02/2022
17/CT-UBND Chỉ thị Về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 355
07/10/2021
13/CT-UBND Chỉ thị Về việc tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 372
19/05/2021
12/CT-UBND Chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.
Lượt xem: 463
13/05/2021
11/CT-UBND Chỉ thị Về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 354
04/05/2021
1234567