No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 3782
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1793/QĐ-UBND Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dậu, tổ 16, phường Sông Hiến, TPCB (lần 2)
Lượt xem: 51
30/11/2022
1784/QĐ-UBND Quyết định Điều chỉnh nội dung tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trùng Khánh đối với địa chỉ đấu giá Trụ sở (cũ) phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ II, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 83
30/11/2022
1738/QĐ-UBND Quyết định Về việc luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ, công chức ông Triệu Đình Dũng
Lượt xem: 138
24/11/2022
1737/QĐ-UBND Quyết định Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức ông Đàm Văn Riểm
Lượt xem: 122
24/11/2022
1736/QĐ-UBND Quyết định Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức ông Vũ Văn Dương
Lượt xem: 118
24/11/2022
1734/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ nhiệm lại công chức ông Nguyễn Ngọc Định
Lượt xem: 115
24/11/2022
1739/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ nhiệm lại công chức ông Chu Đức Quang
Lượt xem: 115
24/11/2022
1732/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ nhiệm lại công chức ông Bế Văn Hùng
Lượt xem: 106
24/11/2022
1735/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ nhiệm lại công chức bà Nông Hoa Thương
Lượt xem: 117
24/11/2022
1702/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và thay thế, bổ sung người đủ điều kiện để đề nghị công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2027
Lượt xem: 117
22/11/2022
12345678910...