No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
2262/STC-QLNS Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2022
Lượt xem: 421
06/10/2022
691/STC-QLNS Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương Quí I năm 2022
Lượt xem: 1309
08/04/2022
2804/STC-QLNS Báo cáo thuyết minh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
Lượt xem: 399
01/12/2021
2720/STC-QLNS Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương (đến hết Quý IV) năm 2021
Lượt xem: 390
20/11/2021
2242/STC-QLNS Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương đến hết Quý III năm 2021
Lượt xem: 384
04/10/2021
1354/STC-QLNS Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương đến hết Quý II năm 2021
Lượt xem: 385
07/07/2021
622/STC-QLNS Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2021
Lượt xem: 379
09/04/2021
2037/STC-QLNS Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương (đến hết Quí IV) năm 2020
Lượt xem: 380
18/11/2020
1701/STC-QLNS Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương 9 tháng (đến hết Quý III) năm 2020
Lượt xem: 399
07/10/2020
1068/STC-QLNS Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện Dựu toán ngân sách địa phương 6 tháng (đến hết Quý II) năm 2020
Lượt xem: 385
08/07/2020
12