No title... No title... No title... No title... No title...
Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên (số liệu đến ngày 31/3/2019)
Số ký hiệu văn bản 704/BHXH-KTTN
Ngày ban hành 09/04/2019
Ngày hiệu lực 09/04/2019
Trích yếu nội dung Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên (số liệu đến ngày 31/3/2019)
Hình thức văn bản Thông tin người nợ thuế
Lĩnh vực Khen thưởng, xử phạt
Người ký duyệt Nguyễn Tiến Hưng
Tài liệu đính kèm 704-BHXH.pdf
Lĩnh vực