No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dậu, tổ 16, phường Sông Hiến, TPCB (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 1793/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/11/2022
Ngày hiệu lực 30/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dậu, tổ 16, phường Sông Hiến, TPCB (lần 2)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1793.pdf
Lĩnh vực