No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Điều chỉnh nội dung tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trùng Khánh đối với địa chỉ đấu giá Trụ sở (cũ) phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ II, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 1784/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/11/2022
Ngày hiệu lực 30/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Điều chỉnh nội dung tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trùng Khánh đối với địa chỉ đấu giá Trụ sở (cũ) phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ II, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1784.pdf
Lĩnh vực