No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Về việc luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ, công chức ông Triệu Đình Dũng
Số ký hiệu văn bản 1738/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/11/2022
Ngày hiệu lực 24/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ, công chức ông Triệu Đình Dũng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1738.pdf
Lĩnh vực