No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình, dự án tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch An
Số ký hiệu văn bản 1630/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình, dự án tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch An
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1630.pdf
Lĩnh vực