No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 07 (bảy) mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1493/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/10/2022
Ngày hiệu lực 15/10/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 07 (bảy) mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1493.pdf
Lĩnh vực