No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Về việc Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cung cấp trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Cao Bằng, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1462/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/10/2022
Ngày hiệu lực 11/10/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cung cấp trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Cao Bằng, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 1462.pdf
Lĩnh vực