No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1459/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/10/2022
Ngày hiệu lực 11/10/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1459.pdf
Lĩnh vực