No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng khu tái định cư, phát triển quỹ đất thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1481/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/10/2022
Ngày hiệu lực 14/10/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng khu tái định cư, phát triển quỹ đất thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1481.pdf
Lĩnh vực