No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Về việc thay thế thành viên Tổ công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Dự án Kè bảo vệ và tôn tạo khu vực mốc 836(2) xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1499/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/10/2022
Ngày hiệu lực 18/10/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc thay thế thành viên Tổ công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Dự án Kè bảo vệ và tôn tạo khu vực mốc 836(2) xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1499.pdf
Lĩnh vực