No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Về việc thay thế thành viên Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1500/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/10/2022
Ngày hiệu lực 18/10/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc thay thế thành viên Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1500.pdf
Lĩnh vực