VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 59
Đăng nhập

Thông báo, hướng dẫn của UBND tỉnh Cao Bằng
Thông tin, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Cao Bằng
Thư viện ảnh
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
12425/TB-UBND
Ngày bắt đầu: 13/10/2022
Ngày kết thúc: 13/11/2022
Lượt xem:
2126/KT&HT-XD
Ngày bắt đầu: 11/05/2022
Ngày kết thúc: 11/06/2022
Lượt xem:
3221/CV-KTHT
Ngày bắt đầu: 14/12/2021
Ngày kết thúc: 14/01/2022
Lượt xem:
4222/CV-KTHT
Ngày bắt đầu: 14/12/2021
Ngày kết thúc: 14/01/2022
Lượt xem:
5192/TC-KH
Ngày bắt đầu: 29/06/2021
Ngày kết thúc: 26/07/2021
Lượt xem:
618/VP
Ngày bắt đầu: 03/01/2021
Ngày kết thúc: 16/05/2021
Lượt xem: