Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Bảo Lâm đến ngày 08/01/2022
Số ký hiệu văn bản 18/BC-UBND
Ngày ban hành 08/01/2022
Ngày hiệu lực 08/01/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Bảo Lâm đến ngày 08/01/2022
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm 08.01.2022 Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 .pdf