Quyết định Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 1574/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/07/2021
Ngày hiệu lực 15/07/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm Ct. Mã Văn Vừ.pdf