No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 2323

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, ngày 23/9, Đoàn công tác CCHC tỉnh do đồng chí Lê Văn Miều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, áp dụng nhiều sáng kiến, mô hình, cách làm mới trong triển khai thực hiện các nội dung CCHC. Công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp công dân, xử lý đơn thư có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp, giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Từ đầu năm đến nay, sở tiếp nhận 737 hồ sơ, trong đó 733 hồ sơ được giải quyết; tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 60%. 100% công chức, viên chức của Sở thao tác trên phần mềm một cửa điện tử trong việc giải quyết TTHC…. Công tác cải cách tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công được thực hiện đúng quy định.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn công tác trao đổi với Sở để làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các TTHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; vấn đề tài chính công cùng một số nội dung khác.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu tích hợp các hệ thống để công chức dễ thực hiện việc xử lý hồ sơ, giảm sự trùng lặp giữa các hệ thống. Hằng năm, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn cho công chức phụ trách CCHC để nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ. UBND tỉnh tiếp tục cải cách công vụ, cải cách TTHC; hiện đại hóa hành chính. Tăng cường tính liên thông trong cải cách TTHC, cần tạo ra cơ sở dữ liệu trên các lĩnh vực đảm bảo liên thông được với cơ sở dữ liệu quốc gia, chia sẽ được giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh để giảm thời gian giải quyết TTHC.

 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Văn Miều phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quan tâm đánh giá tác động chỉ số CCHC tác động đến mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương; đảm bảo kế hoạch CCHC bám sát đúng thực tế, thực hiện đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành. Đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC của tỉnh và đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; sớm thực hiện quy trình nội bộ giải quyết TTHC điện tử trong lĩnh vực đầu tư; giải quyết hồ sơ TTHC..

Theo Baocaobang.vn

Tin khác
1 2 3 4 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 106