No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1208

Triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng chống dịch, bệnh

Ngày 31/8/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đã ký ban hành Văn bản số 2279/UBND-VX về việc triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng chống dịch, bệnh.

Văn bản chỉ đạo như sau:

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố để triển khai các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ tinh cá nhân phòng, chống dịch, tăng cường công tác xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lũ. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, hướng dẫn cho các cán bộ y tế về vệ sinh khử khuẩn, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và phòng chống dịch bệnh; hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lũ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tích cực, chủ động thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thực hành tốt vệ sinh cá nhân như rửa tay với xà phòng và nước sạch, thường xuyên vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, trường học... kiểm tra, loại bỏ các vật liệu phế thải, vật dụng có thể chứa nước không sử dụng; phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thau rửa, đậy nắp kín bề và các vật dụng chứa nước không sử dụng để không cho muỗi đẻ trứng; lồng ghép truyền thông về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch với các hoạt động của Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, Chương trình Sức khỏe Việt Nam, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chương trình, phong trào và các dự án khác.

3. Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Y tế để triển khai các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch, tăng cường công tác xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lũ và phát huy vai trò của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch.

Tăng cường công tác chỉ đạo về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và phòng chống dịch bệnh tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh để đảm bảo hiệu quả và đúng theo các quy định hiện hành.

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 184