Bảo Lâm: Ngân hàng CSXH huyện tham gia hội nghị tập huấn Đề án tăng cường khả năng tiếp cận vốn phát triển sản xuất, kinh doanh cho các hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện

Ngày 22/9/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Bảo Lâm tổ chức Hội nghị tập huấn Đề án tăng cường khả năng tiếp cận vốn phát triển sản xuất, kinh doanh cho các hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tham gia Hội Nghị tập huấn có Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện và đại diện Kho bạc, Ngân hàng, Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các xã, Đoàn thể, Tổ hợp tác, tổ vay vốn trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, Ngân hàng CSXH huyện Bảo Lâm tham gia truyền đạt, triển khai các chương trình cho vay của Ngân hàng CSXH đến Hộ nghèo và các đối tượng Chính sách khác để tiếp cận vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện.Tính đến ngày 22/9/2022 tổng dư nợ cho vay là 347.792 triệu đồng tăng 42.842 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó tăng trưởng các chương trình Hộ nghèo: 14.825 triệu đồng, Cho vay hộ cận nghèo: 5.200 triệu đồng, Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 14.700 triệu đồng….đạt trên 98% kế hoạch tăng trưởng.

Thông qua Hội nghị tập huấn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bảo Lâm nhằm truyền đạt đến các đại biểu để nắm được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hoạt động tín dụng chính sách xã hội, nắm được quy trình, điều kiện và thủ tục vay vốn đối với các hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn để thực hiện vay vốn, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Nông Hậu – Trung tâm VH&TT Bảo Lâm

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 41
Đăng nhập