Bảo Lâm – Hội nghị Ban công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT 7 tháng đầu năm 2022

Chiều 24/8/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Bảo Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác các tháng cuối năm 2022
Trong 7 tháng đầu năm, công tác thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT của ngành BHXH huyện đã đạt được những kết quả . Nổi bật là thực hiện giải quyết và chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ BHXH đối với người thụ hưởng; công tác thanh, kiểm tra các đơn vị, nhất là các đơn vị nợ đọng, chưa đóng đủ số người thuộc diện tham gia được tăng cường; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh…7 tháng đầu năm 2022, tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN là 65,601 triệu đồng, đạt 65,6% kế hoạch BHXH tỉnh giao; tăng 2.509 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước(2021). Tính đến 30/7/2022, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN,  312 triệu đồng. 
Tính đến 30/7/2022, công tác phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN tiếp tục có chuyển biến, số người tham gia BHXH bắt buộc là 2.471 người, giảm 50 người đạt 92,17% kế hoạch tỉnh giao; số người tham gia BHXH tự nguyện là 883 người, giảm 500 người, tăng trưởng âm 116,3% bằng 48,7% kế hoạch tỉnh giao, số còn thực hiện 930 người; quản lý 3.354 sổ BHXH đạt 100% số lao động tham gia được cấp sổ; cấp mới 109 sổ BHXH; cấp lại 127 sổ BHXH. Tuy nhiên công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn huyện trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn, số người tham gia giảm so với cuối năm 2021; tỷ lệ tham gia BHXH, BHTN trên địa bàn huyện còn thấp so với tiềm năng; số người đề nghị hưởng BHXH một lần có chiều hướng gia tăng. cuối năm BHXH huyện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của BHXH tỉnh đề ra về số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; tập trung giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHTN, BHYT xuống mức thấp nhất, thấp hơn tỷ lệ nợ năm 2021, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu của BHXH tỉnh giao. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển người tham gia, về thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN theo kế hoạch đề ra, các thành viên Ban Chỉ đạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành chủ động phối hợp, tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, tỉnh về thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT, BHTN đến tận cơ sở để người dân thấy được quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT; tập trung rà soát, điều tra, khai thác từ dữ liệu để phát triển người người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.
Ban chỉ đạo yêu cầu UBND các xã, thị trấn, kiện toàn thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã; xây dựng, hình thức, nội dung, địa điểm, thời gian tuyên truyền đến các xóm, xã; rà soát lại chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT để giao chỉ tiêu cho cấp xã đảm bảo tỷ lệ bao phủ theo quy định, góp phần hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh giao./..

Lưu Hữu- TTVH&TT huyện Bảo Lâm

 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 47
Đăng nhập