Bảo Lâm: BAN CHỈ ĐẠO KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ DIỄN TẬP HUYỆN BẢO LÂM

Ngày 22 và 23 tháng 8 năm 2022, Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh do ông Nông Thanh Tùng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, cùng đi có Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Y tế, Sở Xây dựng…đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Bảo Lâm năm 2022.

Trong hai ngày Đoàn công tác Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh đã kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục, công trình khu căn cứ, lớp học dã chiến tại xã Vĩnh Phong, thao trường thực địa bắn đạn thật tại xã Lý Bôn, khu tiếp nhận, phân loại quân nhân và đảm bảo an ninh trật tự tại thị trấn Pác Miầu. Qua kiểm tra Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bảo Lâm đã khẩn trương thi công các hạng mục, công trình  như đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng khác, vận động nhân dân đóng góp cây, ngày công phục vụ cho diễn tập Khu vực phòng thủ.  Đoàn công tác Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của huyện trong công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Do thời gian từ đây đến diễn tập còn ngắn, cần đẩy nhanh tiến độ thi công hơn nữa các hạng mục công trình phục vụ cho diễn tập, bảo đảm đúng thời gian, điều chỉnh vị trí khoảng cách điểm trú quân của quân nhân dự bị, xây dựng các phương án dự phòng về thiên tai lũ lụt…

Sau khi nhận các ý kiến chỉ đạo, đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bảo Lâm, hạ quyết tâm, từ thời điểm này đến thời gian diễn tập khu vực phòng thủ, chỉ đạo toàn quân, toàn dân, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương huyện Bảo Lâm cố gắng nỗ lực phấn đấu, thực hiện đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình, các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tốt các điều kiện cơ sở hạ tầng, vật chất, nhân lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bảo Lâm năm 2022.

Bế Quang – TT VH & TT Bảo Lâm 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 30
Đăng nhập