Bảo Lâm: Triển khai thực hiện kết luận số 21 về xây dựng chỉnh đốn Đảng

Ngày 18 tháng 7 năm 2022, huyện Bảo Lâm đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 21- KL/TW về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “tự soi, tự sửa”, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thành phần tham dự là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Bí thư các Chi, Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Các thành phần dự Hội nghị đã được triển khai, quán triệt, học tập Kế hoạch số 91- KH/HU, ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Huyện ủy Bảo Lâm về triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Tổ chức đợt sinh hoạt sâu rộng với chủ đề “tự soi, tự sửa”, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” giai đoạn 2022 – 2025; Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 theo Kết luận số 01 – KL/TW; Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng; Một số nội dung tác phẩm   “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Qua đấy các thành phần tham dự triển khai, quán triệt và học tập các nội dung tại đơn vị, cơ sở, địa phương nơi công tác và sinh hoạt.

                                             Bế Quang – TT VH và TT Bảo Lâm

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 1066
  • Trong tuần: 33 263
Đăng nhập