Bảo Lâm: Đoàn kiểm tra Ban thường vụ Tỉnh ủy làm việc với huyện Bảo Lâm về Nông thôn mới

Ngày 28 tháng 6 năm 2022, Đoàn kiểm tra Ban thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, do ông Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và kiểm tra thực tế tại xã Yên Thổ.

Trong những năm qua Huyện ủy Bảo Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Kết luận của Trung ương, địa phương, tập trung chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến về Chương trình Quốc gia về nông thôn mới đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch nông thôn mới trên cơ sở bộ tiêu chí nông thôn mới, đổi mới xây dựng các hình thức sản xuất, tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cao cơ sở vật chất các trường học, các trạm y tế, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường ở nông thôn, tăng cường các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…Năm 2021 huy động vốn từ quỹ  “ xây dựng nông thôn mới” 553 triệu đồng, kết quả thực hiện theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới: 01 xã đạt 14 tiêu chí ( Yên Thổ), 01 xã đạt 12 tiêu chí ( Thái Học), 03 xã đạt 11 tiêu chí (Lý Bôn, Vĩnh Quang, Nam Quang), 07 xã đạt 9 đến 10 tiêu chí. Phấn đấu năm 2022 có 01 xã đạt 18 tiêu chí, 01 xã đạt từ 15 – 17 tiêu chí, 10 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí. Để đạt được kết quả như trên là sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy  sự vào cuộc phấn đấu của chính quyền các cấp, các ngành và sự nhiệt tình ủng hộ của nhân dân, tuy nhiên do huyện vùng sâu, vùng xa điểm xuất phát về kinh tế, cơ sở hạ tầng thấp việc thực hiện các tiêu chí gặp nhiều khó khăn, nên đến thời điểm hiện tại chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thay mặt cho đoàn công tác ông Bế Thanh Tịnh đã ghi nhận những cố gắng trong công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Bảo Lâm, là huyện đặc biệt khó khăn nên việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới sẽ khó khăn hơn các địa phương khác trong tỉnh. Thông qua tài liệu được cung cấp Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới, đã đề ra được những tiêu chí phấn đấu để thực hiện, đã xác định được những cây trồng chủ đạo trong phát triển kinh tế xã hội. Các xã cần xác định lại cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từng hộ gia đình, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng đi song song với phát triển kinh tế, du lịch nâng cao mức sống của nhân dân.

Bế Quang – Bảo Chung

TT VH & TT Bảo Lâm

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 978
  • Trong tuần: 33 175
Đăng nhập