BẢO LÂM: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN KHAI MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM THỨ 2 ĐẾN NĂM THỨ 4 NĂM 2022

Ngày 13/6, tại xã Nam Quang, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2022 cho gần 70 chiến sỹ dân quân năm thứ 2 đến năm thứ 4 ở các xã Quảng Lâm, Thái Học và Mông Ân.

Thời gian huấn luyện trong 12 ngày (từ ngày 13/6 đến 24/6/2022).Các chiến sỹ dân quân được trang bị các kiến thức về giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự như: Quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của Cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; một số nội dung cơ bản pháp luật về nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh, dự bị động viên, Quốc phòng biên giới quốc gia và an ninh quốc gia, biên phòng và phòng thủ dân sự; Dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; hiểu biết chung về vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, vũ khí cháy, vũ khí công nghệ cao; huấn luyện kỹ thuật chiến đấu,chiến thuật như các tư thế, động tác bắn súng tiểu liên AK, các tư thế động tác nằm, quỳ, đứng ném lựu đạn; dân quân tự vệ chiến đấu bám trụ; tiểu đội,trung đội dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ thôn…

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, thống nhất nội dung cơ bản về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh. Làm cơ sở nâng cao năng lực, trình độ, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương đạt chất lượng hiệu quả tốt hơn. Đồng thời vận dụng những nội dung đã học vào tham gia phối hợp hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những nhiệm vụ khác tại địa phương./.

Thực hiện: Vi Thịnh

Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Bảo Lâm

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 956
  • Trong tuần: 33 155
Đăng nhập