Bảo Lâm: Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022

Chiều ngày 06.6.2022 huyện Bảo Lâm tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ(KVPT) huyện năm 2022.

          Diễn tập phòng thủ là hình thức huấn luyện diễn tập cao nhất và toàn diện cho các lực lượng vũ trang và hệ thống chính trị của địa phương. Vận hành theo cơ chế cấp ủy Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, Ban chỉ huy quân sự, công an phối kết hợp, Mặt trận tổ quốc, các ngành đoàn thể thăm mưu và tổ chức thực hiện, nhằm gữi vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng toàn dân, an ninh, chủ động ngăn ngừa và xử lý có hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở, tạo thế và lực cho các lực lượng vũ trang phối kết hợp gữi vững khu vực phòng thủ khi có chiến tranh xảy ra.

Tại hội nghị các đại biểu được phổ biến, quán triệt nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, công tác hiệp đồng; thông báo Quyết định thành lập BTC, các tiểu ban giúp việc, tổ thư ký; triển khai kế hoạch diễn tập KVPT huyện năm 2022. Chỉ đạo hội nghị,

Đồng chí Công Văn Hưu, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập KVPT huyện năm 2022

     Đồng chí Công Văn Hưu, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập KVPT huyện  ghi nhận và đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị cuộc diễn tập của các phòng, ban, đơn vị trong toàn huyện. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, theo kế hoạch đề ra trong công tác diễn tập phòng thủ đồng chí giao nhiệm vụ cụ thể cho BTC diễn tập KVPT năm 2022, các tiểu ban, các phòng, ban ngành, đơn vị địa phương, giao Uỷ ban nhân dân huyện kiểm tra khảo sát lắp công tơ kéo điện lưới, đường giao thông, nước sinh hoạt, khu vực thực binh  A 2 và các hạng mục vào căn cứ khu vực phòng thủ hoàn thành trước tháng 9 năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh diễn tập KVPT là những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, vì vậy các cơ quan, ban, ngành, đơn vị cần nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ diễn tập, nâng cao cao vai trò, trách nhiệm chủ động các phương tiện, đảm bảo cơ sở vậy chất phục vụ cho công tác diễn tập đạt hiệu quả cao nhất và đảm bảo bí mật tuyệt đối, các thành viên BCĐ, các tiểu ban phát huy tốt vai trò trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, kế hoạch tham mưu đánh giá kết quả trong quá trình chuẩn bị tham gia cuộc diễn tập; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ cuộc diễn tập; tổ chức tập huấn cho khung diễn tập của huyện để nêu rõ vai trò, trách nhiệm và nội dung kịch bản của tầng vai diễn. Giao Ban chỉ huy Quân sự huyện là cơ quan thường trực tham mưu, phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch, tổ chức diễn tập đảm bảo nguyên tắc, an toàn hiệu quả, sát với điều kiện thực tế của địa phương.

 CTV: Lưu Hữu, TTVH VÀ TT huyện Bảo Lâm

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1189
  • Trong tuần: 33 386
Đăng nhập