Bảo Lâm: ĐOÀN CÔNG TÁC BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 09 CỦA TỈNH ỦY LÀM VIỆC TẠI HUYỆN BẢO LÂM

Ngày 02 tháng 6 năm 2022,  Đoàn công tác Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình số 09 – CTr/TU ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng do đồng chí Bế Đăng Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn đã làm việc và kiểm tra về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược tại huyện Bảo Lâm.

Đoàn công tác đã làm việc với huyện Bảo Lâm, các bộ phận chuyên môn liên quan và kiểm tra Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  (một cửa). Trong thời gian vừa qua huyện Bảo Lâm đã ban hành 05 kế hoạch và 01 quyết định về thực hiện Chương trình  xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, cải cách hành chính nhà nước, kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nâng cao môi trường cạnh tranh Quốc gia  năm 2022 trên địa bàn.  Phổ biến, tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị, cuộc họp ở các cấp từ huyện đến cơ sở, tuyên truyền qua hệ thống quản lý văn bản, tư vấn, hướng dẫn tại Bộ phận “một cửa”, giải đáp trực tiếp, giải đáp bằng văn bản, bằng điện thoại hỗ trợ cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trao đổi về những khó khăn, vướng mắc. Thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Bộ phận ‘ một cửa” huyện và tại 13 đơn vị cấp xã, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh xử lý công việc, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Công khai kế hoach sử dụng đất hàng năm, thực hiện rà soát rừng phòng hộ chuyển đổi mục đích sang rừng sản xuất đối với các vị trí không còn rừng, thực hiện trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động, cập nhật hồ sơ địa chính theo đúng quy định pháp luật. Trong 05 tháng đầu năm 2022 có 3.027 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trong kỳ 2.966 hồ sơ, hồ sơ kỳ trước chuyển qua là 43,  đã giải quyết 2.991 hồ sơ, đang giải quyết  36 hồ sơ. Kết quả thực hiện nâng chỉ số hành chính cấp huyện từ bậc 9/10 ( năm 2020) lên 6/10 huyện, thành phố ( năm 2021).

Đoàn ghi nhận những kết quả và nỗ lực phấn đấu của huyện Bảo Lâm trong công tác cải cách hành chính và kết quả giải quyết thủ tục hành chính, từng bước hoàn thiện, tạo cơ hội thu hút đầu tư trên các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển du lịch, tài nguyên rừng … Tuy nhiên cần đẩy mạnh khắc phục một số mặt còn hạn chế để thực hiện Chương trình số 09 – CTr/TU ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh ủy  về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Phát triển kinh tế đa dạng có  hiệu quả, từng bước cao đời sống nhân dân.

                                                               Bế Quang

                                                      TT VH &TT Bảo Lâm

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 985
  • Trong tuần: 33 182
Đăng nhập