Bảo Lâm: Tổng Kết công tác Cải cách hành chính năm 2021

              Ngày 25 tháng 5 năm 2022, huyện Bảo Lâm đã tổ chức Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

               Năm 2021 với nhiệm vụ  Đẩy mạnh thực hiện các nội dung cơ bản trong công tác cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hoạt động của bộ phận “ Một cửa” đảm bảo công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho tổ chức, các nhân và nhân dân, rút gọn các thủ tục, rút ngắn thơi gian giải quyết hồ sơ.  Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành  12 kế hoạch,  02 công văn,  01 quyết định và 01 Nghị quyết về cải cách hành chính Nhà nước, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính,  kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật,  tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2021, Nghị quyết về công bố kết quả bầu cử  và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm Khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026…. Trình Sở Nội vụ  phê duyệt danh sách tham gia bồi dưỡng lớp Quản lý Nhà nước  ngạch chuyên viên mở tại huyện, ban hành lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện…Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 13 xã, thị trấn, kiểm tra được 13 cuộc về chấp hành kỷ cương kỷ luật tại các phòng chuyên môn và 06 xã. Tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 3.440 hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông cấp huyện, ở cấp xã 34.093 hồ sơ giải quyết đúng quy định 34.085 hồ sơ đạt 99,9% ( quá hạn 08 hồ sơ), 1.142 hồ sơ ( tăng mới thẻ Bảo hiểm y tế, sửa thẻ BHYT, cấp lại do mất thẻ BHYT…). Cử  07 công chức  bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư – lưu trữ, tập huấn thi đua khen thưởng 77 người,  09 người đi bồi dưỡng quốc phòng, an ninh đối tượng 3, bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 60 người, tập huấn công vụ và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 38 người… năm 2021 được tỉnh đánh giá chỉ số cải cách hành chính xếp thư 6 với 83,54 điểm, các xã  đa số được xếp loại khá cao từ 78 – 92,5 điểm, tuy nhiên còn một số xã đạt thấp  từ 56,5 – 69 điểm. Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cải cách hành chính huyện Bảo Lâm đã đề ra 08 nhiệm vụ trọng tâm cơ bản phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cải cách hành chính đã đề ra.

              Ghi nhận những kết quả đã đạt được Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Bảo Lâm đã tăng giấy khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năn 2021.

                                                                             Bế Quang

                                                                       TT VH& TT Bảo Lâm

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 1061
  • Trong tuần: 33 258
Đăng nhập